ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

ხელშეკრულების:


Rifnet s.r.l.
მეშვეობით Europa 219 Concesio (BS)
შენიშვნები შესყიდვის შესახებ
1) ამ საიტზე გამოქვეყნებული და რეპროდუცირებული დოკუმენტაცია, სურათები, სავაჭრო ნიშნები და ყველაფერი, რაც Rifnet s.r.l.- ს საკუთრებაა, ხოლო საზოგადოების რეპროდუქცია აკრძალულია.
ამ საიტის გვერდებში მოცემული მასალის სრულად ან ნაწილობრივ გადაცემა, ნებისმიერი საშუალებით გამოქვეყნება, სრული ან ნაწილობრივი გამოქვეყნება პირდაპირ აკრძალულია Rifnet s.r.l– ს ცალკეული წერილობითი უფლებამოსილების გარეშე. გამოქვეყნებული ყველა სურათი და ინფორმაცია ექვემდებარება ლიცენზირებას. ყველა უფლება ეკუთვნის Rifnet s.rl.- ს (გრაფიკა, სურათები, შინაარსი, სტრუქტურა და საიტის ნავიგაცია).
2) Rifnet s.r.l. იტოვებს უფლებას შეცვალოს ვიდეო და გადაიღოს ვიდეო ბაზრიდან, შეტყობინებისა და კომუნიკაციის გარეშე.
3) ბილინგი: Rifnet s.r.l. გამოაქვეყნებს სპეციალურ საგადასახადო ფაქტურას თითოეული შეკვეთისათვის, რომელიც მიმართულია იმ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე, ვინც შეკვეთა შედგენილია, რომელსაც გადაეგზავნება მომხმარებლის მიერ დანიშნული ელ.ფოსტის მისამართი. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მხოლოდ Rifnet s.r.l- სთვის მიწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეზე და სიმართლეზე. ბილინგის მიზნებისათვის.
Rifnet s.r.l. აფრთხილებს, რომ გამოსვლისთანავე იგი ვერ შეძლებს გაყიდვების ინვოისების მოდიფიცირებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
4) ადგილზე მიტანა: ვიდეოების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია მხოლოდ ციფრული გადმოტვირთვის საშუალებით, შეუძლებელია ვიდეოების ასლის მიღება ისეთი მხარდაჭერაზე, როგორიცაა DVD CDR ან BLUERAY.
5) მხარდაჭერა: ბილინგის ან ტექნიკური პრობლემის არსებობის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დაწეროს შემდეგი ელექტრონული ფოსტის მისამართი: ადმინისტრაცია @