როდის და სად უნდა მცენარე წყალი

როდის და სად უნდა მცენარე წყალი

როდის და სად უნდა მცენარე წყალი


მორწყვის რაოდენობა და სიხშირე წარმოადგენს ფუნდამენტურ კითხვას ბაღის მოვლისთვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ხდება სარწყავი სისტემის შემთხვევაში, რადგან ამ განხილვის საფუძველზე მისი მოწესრიგება მოხდება. ჩვეულებრივ, sprinklers- ის სიმძლავრე განსხვავდება ნახმარი ნახვრეტის მიხედვით, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში არის დიაპაზონი და ტერიტორია, რომელსაც თავად ფარავს sprinkler, იმის დამადასტურებელი, რომ მას აქვს ზედაპირის ერთგვაროვანი დაფარვა. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ეს ჰომოგენურობა, დამამთავრებელი გაზომვის სერიის სერიის განთავსებით, ზამბახის დაფარულ ფართობზე. ფართობის საუკეთესო დაფარვა მიიღება ზამბარის სწორად მოწყობით, კვადრატში ან სამკუთხედში, შესაძლოა სპექტრიც კი შემცირდეს: მართლაც დიდი განსხვავებაა, თუ იგივე წყლის დინება მუშაობს 10 მეტრზე ან მხოლოდ 7, 5.
ამასთან, 25% -ით დიაპაზონის შემცირებით არ ხდება ჭარბწონიანობის შესაბამისი ზრდა, რადგან მორწყვის ზედაპირის ფართობი არ განსხვავდება ხაზოვანი პროპორციით, მაგრამ წრის პროპორციების მიხედვით. ნებისმიერ შემთხვევაში, სწორი მოწყობა ასევე ითვალისწინებს თვითმფრინავების გადახურულ უბნებს, რადგან სხვაგვარად მოქმედებს სპინკლის მოქმედების სპექტრი, რომ დატოვონ გაურკვეველი მონაკვეთები.